Kirkeforum for menn


Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke

 

Vi møtes 2. onsdag hver måned - kl. 11.00 – ca. 12.30  
 
Møtedatoer for høsten 2020

9.september, 14. oktober, 11.november, 16.desember (NB!)


Møteopplegg
En innleder om et tema
Samtale og enkel bevertning

Etter en beskjeden åpning i desember 2011, har vi opplevd en økende interesse. Dette tolker vi som et behov for et møtepunkt i kirken utenom gudstjenestene også for menn.

Menn i alle aldre er velkomne, selv om vi må innrømme at tidspunktet nok medvirker til at de grå (eller få) hår dominerer! 

Temaene blir offentliggjort i TA (på plakaten) samme dag, og i Varden (det skjer) dagen før.

Tilbake