Tiltak - Koronavirus (Oppdatert 19. mai)


Kirkene åpner opp igjen for gudstjenester fra søndag 24.mai.
Vi gleder oss over å kunne åpne kirkene for gudstjenester, og ser frem til å treffe dere igjen.

 

Av smittevernhensyn vil det være noen endringer i kirkerommet:

  • Alle deltakere vil bli registrert med navn ved inngangen. Dette pga at myndighetene stiller som betingelse for å samles at det kan gjøres rede for hvem som har deltatt (pga smittesporing). Listene oppbevares på et trygt sted (safe i kirkene) i 10 dager, for så å makuleres.
     
  • Det er begrensninger på maks 50 personer til stede i kirkerommet, og det er viktig å holde minst 1 meters avstand til personer fra andre husstander. Det vil merkes i benker/ på stoler hvor man kan sitte for å holde den påkrevde avstanden.
     

Les våre HMS-tiltak i.f.m. korona-viruset her.

 

Ta vare på hverandre!

 

Ved spørsmål, kontakt:

Sokneprest Langesund, Jan Terje Hanssen, JanTerje.Hanssen@bamble.kommune.no 

Sokneprest Stathelle, Hanne Elstrøm, Hanne.Elstrom@bamble.kommune.no tlf 932 34 647

Sokneprest Herre, Geir Grøtberg,GeirGundersen.Grotberg@bamble.kommune.no tlf 415 74 949

Kirkeverge Astrid Thomasberg, Astrid.Thomasberg@bamble.kommune.no tlf 922 69 321

 

Tilbake