Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

P.g.a. dagens smittevernsrestriksjoner er det tillatt med max 20 personer i kirkene i Bamble.

 

Bamble kirke

Gudstjeneste søndag 18.april kl.11.00

Prest: Kjell Storaker
Organist: Fredrik Knobloch
Kirketjener: Kristian Finmark

Samler med påskepreg. Nattverd.

 


Stathelle kirke

Gudstjeneste søndag 18.april kl.10.00 og kl.11.00

Prest: Prost Trond Engnes
Organist: Thor Fjellvang
Kirketjener: Inge Bjørnø

 

 


Herre kirke

Det er ingen gudstjenester i Herre kirke førstkommende søndag. 

Velkommen til gudstjeneste i en av de andre kirkene i Bamble.


Langesund kirke

Kveldsgudstjeneste søndag 18.april kl.18.00 og kl.19.30

Prest: Margrete Holmeide
Organist: Thor Fjellvang
Kirketjener: Martin Andreassen

 

 


For flere aktiviteter i kirkene våre kan du ta en titt i vår kalender

 

Tilbake