STIPEND


Støtte til ungdom under utdanning

 

Fra byggmester Lars Jørgensen og hustru Maren Elises legat utdeles stipend til ungdom under utdannelse ved videregående skoler og høyere utdanning. Søkere må ha tilknytning til Langesund. Søknad med opplysninger om studieutgifter og økonomisk situasjon (ligningsattest) for søkere som har fyllt 18 år eller fra foreldre/foresatte for søkere under 18 år, sendes til Langesund menighetskontor v/ Jan Terje Hanssen, Torget 18, 3970 Langesund eller e-post jan.terje.hanssen@bamble.kommune.no innen 10. januar 2021.

NB! Oppgi kontonummer på søknaden som eventuelt tildelt beløp kan settes inn på!

 

Tilbake