Stathelle


Stathelle menighet sin visjon lyder «Forskjellige – sammen om noe stort». Den Norske kirke har som visjon «Mer himmel på jord». Legger du sammen dette sentrale og lokale blir det et vitnesbyrd om at vi vil være en misjonerende, tjenende og åpen kirke, som i kjærlighet til vår neste, og i kraft av vårt mangfold, bærer evangeliet om Jesus.

Her kan du se nyheter fra Stathelle menighet.
 

 

Gullkonfirmantfest i Stathelle kirke

Konfirmant i 1970,-71 eller -72 i Stathelle kapell? Da inviteres du til 50-årsjubileum søndag 16.10. kl 11 i Stathelle kirke.

Les mer

 

Kirkeforum for menn

Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke

Les mer

 

Debora Due Café

Velkommen til alle voksne damer.

Les mer

 

Tekstsamtaler

Velkommen til tekstsamtaler i Stathelle kirke

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Kirkeskyss - Stathelle

Trenger du hjelp med transport til kirken?

Les mer

 

Menighetens årsmøte

Her finner du informasjon om Stathelle menighets årsmøte 2021.

Les mer

 

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

Se flere saker