Kontaktinformasjon


Bamble kirkelige fellesråd
Adresse:
Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no


Bamble menighetskontor
Adresse: Europaveien 472, 3967 STATHELLE - se kart
Telefon: 35 96 69 90
E-post: bamble.menighetskontor@bamble.kommune.no


Langesund menighetskontor
Adresse: Torvet 18, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon: 35 96 52 82
E-post: langesund.menighetsrad@bamble.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeider

Stian Hansen

40382554

Send e-post

Diakonmedarbeider

Unni Haugland Bamle

976 30 819

Send e-post

Kirketjener

Stein Amundsen

35 96 64 14

909 34 841

Send e-post

Kirketjener

Martin Andreassen

41637730

Send e-post

Kirketjener

Inge Bjørnø

90244030

Send e-post

Kirketjener

Kristian Dahl Finmark

482 79 170

Send e-post

Kirketjener

Morten Lund

906 70 778

Send e-post

Kirkeverge

Astrid Thomasberg

35 96 52 81

922 69 321

Send e-post

Kirktj./gravf.koord/MR

Roy Finmark

934 31 353

Send e-post

Langesund Menighet

Mari Møyland Sannes

922 77 789

Send e-post

Men.sekr./adm.med.

Randi Elise Hanssen

35 96 52 82

478 41 208

Send e-post

Menighetssekretær

Heidi Maria Vinje Nilsen

35966990

90529079

Send e-post

Organist

Kirsten Eliassen

992 28 108

Send e-post

Organist

Thor Fjellvang

930 25 025

Send e-post

Organist

Signe Pande Ay

911 41 275

Send e-post

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Soknediakon

Reidun Fadum Hvale

35966992

90510396

Send e-post

Sokneprest

Geir Gundersen Grøtberg

415 74 949

Send e-post

Sokneprest

Margrete Holmeide

35965283

97765519

Send e-post

Sokneprest (vikar)

Inger Mangrud Bore

93086441

Send e-post

Trosopplæringsleder (vikar)

Natalia Vakulina Boiten

47671760

Send e-post

Økonomikonsulent

Jorunn Werswick

35 96 52 85

976 12 775

Send e-post